Check Disk

Why Trust Techopedia

What Does Check Disk Mean?

Check Disk is a system tool provided in Windows, OS/2 and DOS
to verify the file system integrity of a volume as well as for fixing logical
file errors. Similar to the fsck command in UNIX, it also helps in checking
damaged sectors in a physical disk and recovers data from them.

Advertisements

Techopedia Explains Check Disk

For the Check Disk tool to be used, the autochk.exe file needs to be
present in the computer system. In most operating systems, admins have the
options for what switches to execute with the Check Disk command. The main
functionality of Check Disk is to ensure the system or administrative
information regarding files, folders and similar data stored in a physical disk is
correct. Most operating systems are designed to ensure this information is
correct from start to shutdown of the computer. However, improper shutdown of the machine,
removal of USB devices without safely removing them as well as malware or hardware errors
could cause this information to be corrupted. In such cases, Check Disk steps
in to sort out the errors and fix them. It performs an analysis and repairs
errors on disks which are not in use. For
disks which are in use, such as the C: drive in most Windows operating systems,
Check Disk provides a prompt asking for permission to schedule the procedure for the
next time the system is restarted. If the answer is Yes, the Check Disk is
performed at the start of the next system run.

One of the many methods by which
Check Disk locates errors is by making use of a volume bitmap with the disk
sectors allocated to files. However, Check Disk is incapable of repairing
corrupted data which appear to be structurally intact. If the /r command is used with Check Disk, it looks for and recovers any readable data in the disk’s bad sectors. If the /f command is
used with Check Disk, it fixes any errors it finds.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…