CHIP-8

Why Trust Techopedia

What Does CHIP-8 Mean?

CHIP-8 is a programming language for 8-bit computers
developed in the 1970s. It is an interpreted language that was intended for
game development. It originally ran on the COSMAC VIP and Telmac 1800
computers, but interpreters derived from the language were used in some
graphing calculators. CHIP-8 runs in a virtual machine.

Advertisements

Techopedia Explains CHIP-8

CHIP-8 is an interpreted programming language for kit-based 8-bit microcomputers that were just starting to come onto the market in the 1970s. The language, created by Joseph Weisbacker, was developed to make programming video games easy on these computers. These games included home versions of “Pong,” “Space Invaders,” “Pac-Man” and other games popular in the late ‘70s and early ‘80s for the COSMAC VIP and Telmac 1800 computers. The language runs in a virtual machine. CHIP-8 is still available for most computer platforms today, though the user community is small. Implementations also exist for graphing calculators.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…