Client-Server Model

Why Trust Techopedia

What Does Client-Server Model Mean?

The client-server model is a distributed communication framework of network processes among service requestors, clients and service providers. The client-server connection is established through a network or the Internet.

Advertisements

The client-server model is a core network computing concept also building functionality for email exchange and Web/database access. Web technologies and protocols built around the client-server model are:

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Domain Name System (DNS)
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • Telnet

Clients include Web browsers, chat applications, and email software, among others. Servers include Web, database, application, chat and email, etc.

Techopedia Explains Client-Server Model

A server manages most processes and stores all data. A client requests specified data or processes. The server relays process output to the client. Clients sometimes handle processing, but require server data resources for completion.

The client-server model differs from a peer-to-peer (P2P) model where communicating systems are the client or server, each with equal status and responsibilities. The P2P model is decentralized networking. The client-server model is centralized networking.

One client-server model drawback is having too many client requests underrun a server and lead to improper functioning or total shutdown. Hackers often use such tactics to terminate specific organizational services through distributed denial-of-service (DDoS) attacks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…