Commodore 128

Why Trust Techopedia

What Does Commodore 128 Mean?

The Commodore 128, released in 1985, was the last 8-bit
computer of the Commodore line, after which, the company
focused on IBM-type machines and other designs. The Commodore 128 had 128k of
RAM, and a Zilog Z80 CPU enabling the machine to run in a separate mode with a
Control Program/Monitor or CP/M operating system.

Advertisements

Techopedia Explains Commodore 128

The Commodore 128 was pursued by Commodore to increase compatibility
and versatility, in the aftermath of the departure of Jack Tramiel for Atari
months earlier. The Commodore had to compete with the Atari ST line. To that
end, under lead engineer Bill Herd, Commodore produced something that was more versatile
and capable than the original 64, and more stylish as well. The Commodore 128
was succeeded by various 16/32 Amiga designs.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…