Computational Complexity

Why Trust Techopedia

What Does Computational Complexity Mean?

Computational complexity is a computer science concept that focuses on the amount of computing resources needed for particular kinds of tasks. In computational complexity theory, researchers assess the kinds of resources that will be needed for a given type or class of task in order to classify different kinds of tasks into various levels of complexity.

Advertisements

Techopedia Explains Computational Complexity

Although computational complexity is in some ways similar to the analysis of algorithms, it is essentially its own branch of mathematical theory. Some think of this approach as a measurement of how much work it would take to solve a particular problem or to achieve a particular task. Different kinds of analysts use computational complexity research to find which parts of a task may be most difficult for a computing system, or to figure out how to most efficiently complete some project. Although some developers might consider computational complexity to be irrelevant to their work, others have pointed out that successfully changing tasks or algorithms from a higher complexity class to a lower complexity class can make them work much better. Programmers and developers who use computational complexity theory on items like nested loops, logic trees or other kinds of rhythms can build more efficient systems with a better understanding of how to create less resource-hungry processes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…