Conjunctive Normal Form

Why Trust Techopedia

What Does Conjunctive Normal Form Mean?

Conjunctive normal form (CNF) is an approach to Boolean logic that expresses formulas as conjunctions of clauses with an AND or OR. Each clause connected by a conjunction, or AND, must be either a literal or contain a disjunction, or OR operator. CNF is useful for automated theorem proving.

Advertisements

Techopedia Explains Conjunctive Normal Form

In conjunctive normal form, statements in Boolean logic are conjunctions of clauses with clauses of disjunctions. In other words, a statement is a series of ORs connected by ANDs.

For example:

(A OR B) AND (C OR D)

(A OR B) AND (NOT C OR B)

The clauses may also be literals:

A OR B

A AND B

Literals are seen in CNF as conjunctions of literal clauses and conjunctions that happen to have a single clause. It is possible to convert statements into CNF that are written in another form, such as disjunctive normal form.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…