Decision Table

Why Trust Techopedia

What Does Decision Table Mean?

A decision table is used to represent conditional logic by creating a list of tasks depicting business level rules. Decision tables can be used when there is a consistent number of conditions that must be evaluated and assigned a specific set of actions to be used when the conditions are finally met.

Advertisements

Decision tables are fairly similar to decision trees except for the fact that decision tables will always have the same number of conditions that need to be evaluated and actions that must be performed even if the set of branches being analyzed is resolved to true. A decision tree, on the other hand, can have one branch with more conditions that need to be evaluated than other branches on the tree.

Techopedia Explains Decision Table

The purpose of a decision table is to structure logic by generating rules derived from the data entered in the table itself. A decision table lists causes (business rule condition) and effects (business rule action and expected results), which are represented through the use of a matrix where each column represents a unique combination.

If there are rules within a business that can be expressed through the use of templates and data then a decision table is one technique that can be used to accomplish this. Each row of a decision table collects and stores its data separately and then combines the data with a specific or customized template to generate a rule. Decision tables should not be used if the rules in question do not follow a set of templates.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…