Deterministic Automaton

Why Trust Techopedia

What Does Deterministic Automaton Mean?

A deterministic automaton is a computer science concept where transition results are determined by the input, and no random arbitration occurs. In a deterministic automaton, there are a set of states, a set of inputs, and a function that brings the result to the next state.

Advertisements

Techopedia Explains Deterministic Automaton

Experts point out that a deterministic finite algorithm or finite-state machine is an excellent example of a deterministic automaton using state diagrams to show how the term "deterministic" describes a program that always proceeds to the same result from the same original inputs.

An IT pro might call this a “state program” or refer to it in another way. One example would be a machine that accepts certain countable stimuli to produce a response. As the inputs add up, the deterministic automaton works to calculate and produce results based on its programming.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…