Doorstop

Why Trust Techopedia

What Does Doorstop Mean?

“Doorstop” is an IT term for an obsolete program or piece of equipment, or anything that might take up space in an office. The idea is that these obsolete items are nothing but expensive doorstops, and their only utility would be to hold the door open.

Advertisements

Techopedia Explains Doorstop

One interesting detail in the use of the term “doorstop” is that some definitions refer to obsolete or useless software programs, while others apply to specific devices and peripheral accessories. For example, someone might say “they did end of support for Microsoft 2000 years ago, and now it’s just an expensive doorstop.” Here, the listener assumes a metaphor – that the doorstop would be composed of the box and CD that the software came in. However, the term “doorstop” can also be applied to the types of computer devices and accessories that end up in places like Goodwill and Salvation Army. It is easier to see how these items would function as physical doorstops, and how they would have little other value.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…