XML Schema

Why Trust Techopedia

What Does XML Schema Mean?

An XML schema is the structural layout of an XML document, expressed in terms of constraints and contents of the document. Constraints are expressed using a combination of the following:

Advertisements
  • Grammatical rules governing the order of elements
  • Data types governing an element and content attribute
  • Boolean predicates that the content has to satisfy
  • Specialized rules including uniqueness and referential integrity constraints

Techopedia Explains XML Schema

XML schemas are expressed using Document Type Definition (DTD) language, which is native to the XML specification but with a fairly limited capability. An XML document can be associated with a schema language, either by markup in the XML document or through some external means.

The process of checking whether an XML document adheres to a schema is called validation. XML documents are valid if they satisfy schema requirements with which they are associated, including constraints such as:

  • Structure as specified by a regular expression syntax
  • Requirements for interpretation of character data
  • Elements and attributes to be included along with their allowed structure
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…