ELIZA Effect

Why Trust Techopedia

What Does ELIZA Effect Mean?

The ELIZA effect is the tendency for people to attribute human-like understanding and emotions to computer programs, particularly those designed to mimic human conversation.

Advertisements

Techopedia Explains ELIZA Effect

The term is derived from ELIZA, an early natural language processing computer program created by Joseph Weizenbaum at the MIT Artificial Intelligence Laboratory in the mid-1960s.

ELIZA was one of the first examples of “chatterbot” technologies that came close to passing a Turing Test – that is, to fooling human users into thinking that a text response was sent by a human, not a computer. Many chatterbots work by taking in user phrases and spitting them back in forms that look intelligent. In the case of ELIZA, Weizenbaum used the concept of a “Rogerian psychotherapist” to provide text responses: for instance, to a user input “My mother hates me,” the program might return: “Why do you believe your mother hates you?”

The results of these programs can seem startlingly intelligent, and were especially impressive for the time, when humans were first engineering AI systems.

The ELIZA effect can be useful in building “mock AI-complete” systems, but can also mislead or confuse users. The idea may be useful in evaluating modern AI systems such as Siri, Cortana and Alexa.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…