Geographic Information Science

Why Trust Techopedia

What Does Geographic Information Science Mean?

Geographic information science (GISci) is the field that studies, researches, analyzes and processes geographical data and information. It is the science of understanding geographic data and using mathematical and computational tools and technologies to analyze and process that data into meaningful information.

Advertisements

Geographic information science is also known as GI science.

Techopedia Explains Geographic Information Science

Geographic information science primarily addresses scientific research and study as it relates to the context of geographical information systems (GIS). It applies and uses geographic, information science, geoinformatics and computer science theories and principles to study, research, process and present geographic or spatial data and information.

Besides technical aspects, geographic information science also studies and evaluates the psychological and societal influence of geographical information systems (GIS) on individuals and society.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…