Filtabyte

Why Trust Techopedia

What Does Filtabyte Mean?

The Filtabyte was a network adapter card that was developed by LRT in the early 1990s. The card used direct memory access (DMA), a kind of bus mastering in limited form, which allowed for peripherals to write and read from memory without intervention from the processor. This freed up the processor to do other tasks.

Advertisements

Techopedia Explains Filtabyte

This Ethernet card was based on the AMD LANCE (Local Area Network Controller for Ethernet) AM7990 Ethernet Media Access Controller and has the same Serial Interface Adaptor chip as the driver. Filtabyte was capable of handling 10BASE-2 Type B, 10BASE-5 Type A and 10BASE-T. It used 24-bit address DMA or bus mastering and had 128 ring buffers and 48-byte transmission in FIFO configuration. The Ethernet address of a Filtabyte could be changed using software.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…