Alpha Channel

Why Trust Techopedia

What Does Alpha Channel Mean?

The alpha channel is a color component that represents the degree of transparency (or opacity) of a color (i.e., the red, green and blue channels). It is used to determine how a pixel is rendered when blended with another.

Advertisements

Techopedia Explains Alpha Channel

The alpha channel controls the transparency or opacity of a color. Its value can be represented as a real value, a percentage, or an integer: full transparency is 0.0, 0% or 0, whereas full opacity is 1.0, 100% or 255, respectively.

When a color (source) is blended with another color (background), e.g., when an image is overlaid onto another image, the alpha value of the source color is used to determine the resulting color. If the alpha value is opaque, the source color overwrites the destination color; if transparent, the source color is invisible, allowing the background color to show through. If the value is in between, the resulting color has a varying degree of transparency/opacity, which creates a translucent effect.

The alpha channel is used primarily in alpha blending and alpha compositing.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…