Functional Language

Why Trust Techopedia

What Does Functional Language Mean?

A functional language is a programming language built over and around logical functions or procedures within its programming structure. It is based on and is similar to mathematical functions in its program flow.

Advertisements

Functional languages derive their basic structure from the mathematical framework of Lambda calculus and combinatory logic. Erlang, LISP, Haskell and Scala are the most well-known functional languages.

Techopedia Explains Functional Language

Comprised primarily of functions, functional language emphasizes the semantics, rather than compilation, of a program. Functional language does not have the side effects of traditional imperative styles of programming in that functional language does not change the state of a program and will return the same results until functions are passed with the same arguments.

However, the lack of side effects is also a drawback to functional language, as not all programs can be developed without these effects in place, especially those requiring changing states and the creation of input/output (I/O) procedures.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…