Font Family

Why Trust Techopedia

What Does Font Family Mean?

A font family is a set of fonts that have a common design. Fonts within a family, however, differ from each other in style such as the weight (light, normal, bold, semi-bold, etc.) and the slant (roman or upright, italic and oblique). An example of a font family is Times New Roman, which consists of a roman, italic, bold and bold italic version of the same typeface.

Advertisements

Techopedia Explains Font Family

The stroke width and serif characteristics of a font differ from family to family. In Windows, fonts are categorized into six font family names:

  • Decorative (a novelty font)
  • Modern (a monospaced, fixed-width or non-proportional font)
  • Roman (a proportional serif font)
  • Script (a cursive or handwriting-like font)
  • Swiss (a proportional sans serif font)
  • Dontcare (a generic font)

In CSS, font-family is a property of an element that consists of a list of font family names and/or generic family names that are applied to the element. The first item in the list is the default; the rest are used as fallbacks.

In HTML and XHTML, font family is an attribute of an element that indicates the font to be used when rendering the text value of the element.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…