Information Management

Why Trust Techopedia

What Does Information Management Mean?

Information management (IM) is the process of collecting, storing, managing and maintaining information in all its forms. Information management is a broad term that incorporates policies and procedures for centrally managing and sharing information among different individuals, organizations and/or information systems throughout the information life cycle.

Advertisements

Information management may also be called information asset management.

Techopedia Explains Information Management

Information management is generally an enterprise information system concept, where an organization produces, owns and manages a suite of information. The information can be in the form of physical data (such as papers, documents and books), or digital data assets. Information management deals with the level and control of an organization’s governance over its information assets. Information management is typically achieved through purpose-built information management systems and by supporting business processes and guidelines. Moreover, IM also focuses on how that information is shared and delivered to various recipients, including individuals and different computing devices such as an organization’s website, computers, servers, applications and/or mobile devices.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…