Intel 8080

Why Trust Techopedia

What Does Intel 8080 Mean?

Succeeding the Intel 8008 microprocessor, the Intel 8080 was designed by Masatoshi Shima and Federico Faggin. The Intel 8080 was the second 8-bit microprocessor manufactured by Intel and was released in 1974. The microprocessor was considered an enhanced as well as extended version of the preceding 8008 microprocessor. The Intel 8080 microprocessor was one of the most popular microprocessors ever produced.

Advertisements

Techopedia Explains Intel 8080

The initial design of the 8080 had the drawback of driving only low-power TTL devices. Upon discovery of this, Intel released an updated version of the Intel 8080, known as the Intel 8080A, which was capable of driving standard TTL devices. Similar to the Intel 8008, the 8080 microprocessor also made use of the same interrupt processing logic. The Intel 8080 increased maximum memory size and added more instructions and addressing modes compared to the 8008 microprocessor. The 8080 microprocessor also added the stack pointer register, which was used to point to the position of the external stack in the CPU memory. The 8080 microprocessor is comprised of 40 pins and transfers data through an 8-bit bidirectional data bus.

The Intel 8080 microprocessor was manufactured on a single large-scale integration chip with Intel’s N-channel silicon gate MOS process.

Prior to the 8080 microprocessor, microprocessors were used mainly in computers, cash registers, calculators and similar applications. With the advent of the 8080 microprocessor, more and more applications began to use microprocessors, such as in general-purpose digital computer systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…