J. Random Hacker

Why Trust Techopedia

What Does J. Random Hacker Mean?

In IT parlance, J. Random Hacker is a mythical figure, a
kind of “Joe Sixpack” or “John Doe” of the IT world. The name has been used as
a pseudonym for authors, a cliche in talking about IT security, and in certain
types of placeholder situations, for example, in name or title fields in a
database.

Advertisements

Techopedia Explains J. Random Hacker

Some attribute the emergence of the term “J. Random Hacker” to scientists at MIT in the 1960s. As for the “J” at the beginning of the title, some point to that notoriety of J. Fred Muggs, a chimpanzee who was the mascot for NBC in the mid-1950s, and J. Presper Eckert, one of the original makers of the Electronic Numerical Integrator And Computer or ENIAC.

The Jargon File, a stock source for IT lore, includes an appendix called “A Portrait of J. Random Hacker” with all sorts of organized characteristics attributed to this imaginary person.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…