Aspect-Oriented Software Development

Why Trust Techopedia

What Does Aspect-Oriented Software Development Mean?

Aspect-oriented software development (AOSD) is a software design solution that helps address the modularity issues that are not properly resolved by other software approaches, like procedural, structured and object-oriented programming (OOP). AOSD complements, rather than replaces, these other types of software approaches.

Advertisements

AOSD is also known as aspect-oriented programming (AOP).

Techopedia Explains Aspect-Oriented Software Development

AOSD features are as follows:

 • Considered a subset of post-object programming technologies
 • Better software design support through isolating application business logic from supporting and secondary functions
 • Provides complementary benefits and may be used with other agile processes and coding standards
 • Key focus – Identification, representation and specification of concerns, which also may be cross-cutting
 • Provides better modularization support of software designs, reducing software design, development and maintenance costs
 • Modularization principle based on involved functionalities and processes
 • Because concerns are encapsulated into different modules, localization of crosscutting concerns is better promoted and handled
 • Provides tools and software coding techniques to ensure modular content support at the source code level
 • Promotes reusability of code used for the modularization of cross-cutting concerns
 • Smaller code size, due to tackling cross cutting concerns
 • Reduced efficiency from increased overhead
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…