Memory Dump

Why Trust Techopedia

What Does Memory Dump Mean?

A memory dump is a process in which the contents of memory are displayed and stored in case of an application or system crash. Memory dump helps software developers and system administrators to diagnose, identify and resolve the problem that led to application or system failure.

Advertisements

Memory dump is also known as core dump, and blue screen of death (BSOD) in Windows-based computers.

Techopedia Explains Memory Dump

Memory dump primarily identifies a problem or error within the operating system or any installed application within the system. Typically, memory dump provides information about the last state of the programs, applications and system before they were terminated or crashed. This information consists of memory locations, program counters, program state and other related details. It is displayed on-screen and also creates a system log file for viewing/referencing later. After memory dump, the computer is generally unavailable or inaccessible until it’s rebooted. Memory dump can also be caused by memory leak, when the system is out of memory and can no longer continue its operations.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…