Non-Uniform Rational Basis Spline

Why Trust Techopedia

What Does Non-Uniform Rational Basis Spline Mean?

A non-uniform rational basis spline (NURBS) is a type of mathematical function used to create two-dimensional and three-dimensional objects. NURBS is used in computer graphics as a way to construct shapes and models mathematically.

Advertisements

Techopedia Explains Non-Uniform Rational Basis Spline

In general, a spline is a numerical construct that is put together using polynomials. Polynomials are mathematical expressions of a variable equation that can be plotted on a graph. As a particular type of spline, a NURBS is considered “non-uniform” in that certain sections of the spline can be changed relative to other sections. It is also considered “rational” in that elements of the design can be weighted. NURBS helps designers to work with curves and contours in digital and mathematically constructed designs. For example, a NURBS equation could help to support digital or virtual coordinates for a 3-D model of a human or other character, or a complex object to be rendered in a computer graphics system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…