Online Analytical Processing Cube

Why Trust Techopedia

What Does Online Analytical Processing Cube Mean?

An online analytical processing cube (OLAP cube) is a multidimensional array of data that serves as a database optimized for OLAP applications and data warehousing. It is a way of storing relevant data in a multidimensional form to make it appear more logical when used to generate reports and facilitate more efficient analytics.

Advertisements

Techopedia Explains Online Analytical Processing Cube

An OLAP cube stores and categorizes data as dimensions and is considered in terms of "measures." Picture a Cartesian plane with three axes (x, y and z), and each axis notch signifies a given measure, with each axis being a data category. These cubes are pre-summarized across each dimension, which vastly improves query time in relational databases.

Microsoft’s multidimensional expressions (MDX) language is used to interact with and command OLAP cubes.

Unlike traditional databases, which are designed according to system requirements, OLAP cubes are developed with business logic for business intelligence (BI) and, thus, are optimized for analytical processes with the ability to report on multiple records simultaneously.

Advantages to OLAP cubes include the following:

  • May have more than three dimensions – virtually infinite – resulting in a hypercube, which allows in-depth data analysis
  • Enables multifaceted data analysis of complex and large volumes of data in response to complex business queries
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…