Procedural Programming

Why Trust Techopedia

What Does Procedural Programming Mean?

Procedural programming is a programming paradigm that uses a linear or top-down approach. It relies on procedures or subroutines to perform computations.

Advertisements

Procedural programming is also known as imperative programming.

Techopedia Explains Procedural Programming

In procedural programming, a program consists of data and modules/procedures that operate on the data. The two are treated as separate entities. In the object-oriented programming (OOP) paradigm, however, a program is built from objects. An object is an instance of a class, which is an encapsulation of data (called fields) and the procedures (called methods) that manipulate them. In most, but not all, cases, the fields can only be accessed or modified through the methods. An object therefore is like a miniature program or a self-contained component, which makes the OOP approach more modularized and thus easier to maintain and extend.

Another type of programming paradigm that procedural programming can be contrasted with is event-driven programming. In this approach, procedures are called/executed only in response to events, which may include mouse clicks, keyboard press, attaching or removing a device, arrival of data from an external source, etc. As these events are unpredictable, the procedures that handle them cannot be executed linearly as is the case with procedural programming.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…