Clock Gating

Why Trust Techopedia

What Does Clock Gating Mean?

Clock gating is a technique that enables the saving of electrical power used by computer processors. It ensures power saving by turning on a functional logic block clock, but only when required.

Advertisements

Clock gating was the mainstay of the Pentium 4 architecture’s power saving modes.

Techopedia Explains Clock Gating

Clock gating works by efficiently utilizing the clock signals on sequential or synchronous circuits, mostly found in computer processors. Typically, clock gating is implemented in the form of integrated clock gating cells. It manages the clock tree in a way that uses less portions of the circuitry, resulting in reduced flip-flop switching. This leads to power saving that is previously incurred by switching flip flop states. It also leads to less die area, as its replaces muxes with clock gating logic.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…