Contact Image Sensor

Why Trust Techopedia

What Does Contact Image Sensor Mean?

A contact image sensor (CIS) is a particular kind of LED
sensor used in scanner technologies. The contact image sensor is an array of
sensors with red, green and blue LED lights supporting image capture. Contact image sensors have been popularized as a compact and low-power source of imaging
capability.

Advertisements

Techopedia Explains Contact Image Sensor

In general, contact image sensors are smaller than other
kinds of traditional sensors such as charge-coupled device (CDD) sensors, and,
because of the LED support, are much more efficient. Although image quality may
be limited, CIS is helpful in constructing scanners that are made to use less
energy, and are made to be more portable. Where the Canon company describes
this technology, it rates contact image sensors as more than ten times more
power efficient than CCD-based imaging systems. Companies like Canon use an
approach called LIDE or LED indirect exposure to build CIS sensors and innovate
in optical technology.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…