Synchronous Key Encryption

Why Trust Techopedia

What Does Synchronous Key Encryption Mean?

Synchronous key encryption is a type of data encryption that uses two interlocking keys such that any data that is encrypted using one key may be encoded using the other key. This method is especially useful in primitive cryptographic techniques where the sender and receiver have their own unique keys. This method ensures authenticity and privacy as well as security of data and keys.

Advertisements

Techopedia Explains Synchronous Key Encryption

Using the synchronous key encryption technique, if any one of the two keys is made publicly known — such as in the case of public key encryption — while keeping the other key private, then a concerned source may send the encoded data using the publicly known key that only they can decode.

This method has a special utility in military and other top-level security procedures. The reason is that this method is very powerful in terms of security control. Cracking such a code to determine the key is impossible, since the length can vary up to 1024 bytes. Even a supercomputer would take over one hundred years to compute a key using an already known key.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…