Threaded Code

Why Trust Techopedia

What Does Threaded Code Mean?

Threaded code is a compiler implementation technique that is used to implement virtual machine interpreters. The code that is generated by the threaded code mostly contains calls to subroutines. This code could also be a simple sequence of machine call instructions or perhaps a code that needs to be processed by a machine interpreter. Threaded code is the implemented method in programming languages like FORTH, most implementations of BASIC and some versions of COBOL. One of the prominent features of threaded code is that compared to other code generation methods, it has a higher code density. At the same time, the execution speed is slightly slower than the codes generated by alternative methods.

Advertisements

Techopedia Explains Threaded Code

Threaded code is mostly implemented using the following models:

  • Direct Threaded Code: The program code is a normal vector of procedure pointers to call arranged in the order in which they appear.
  • Indirect Threaded Code: Makes the representation of the compiled program with the help of address pointers. The representation makes use of vector of addresses to descriptors and not the addresses of the execution code. The descriptors, in turn, point to intended execution code.
  • Subroutine Threaded Code: Compared to other methods, subroutine threaded code has code representations that can be executed directly by the CPU. In this method, the vector used consists of JSR or CALL instructions instead of a vector of addresses.
  • Token Threaded Code: Makes use of the ThreeStarProgramming approach for interpreting the compiled representations. The representations are mostly restricted to less than 256 virtual instructions. As a result of this restriction, token threaded code is also known as byte code.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…