Universal Computer Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Universal Computer Protocol Mean?

Universal Computer Protocol (UCP) is a standard for transmitting short messages over cellular networks. The system first emerged in the 1980s and has since been expanded with the adoption of the External Machine Interface (EMI) standard.

Advertisements

Techopedia Explains Universal Computer Protocol

As short message transmission standards, UCP and EMI messaging use hexadecimal code to represent message content and reference the addresses of involved parties to form data packets. These are routed over modern telecom networks in order to deliver short text messaging between devices. The design of UCP and similar standards relies on a fixed length for a text transmission, which has been worked into the consumer services that telecom providers offer to cell phone or device holders. These services coalesce around the Short Message Service (SMS), which allows users to send up to 160 characters back and forth. These messages are remotely stored in a Short Message Service Center to provide on-demand delivery to a device.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…