Visual Basic Script

Why Trust Techopedia

What Does Visual Basic Script Mean?

Visual Basic Script (VBScript) is a component-based scripting language developed by Microsoft. It is a light version of Visual Basic with a fast interpreter for use on Microsoft platforms. VBScripts use the Component Object Model (COM) to access the features of the environment where they are running. VBScripts are executed in the host environment.

Advertisements

Techopedia Explains Visual Basic Script

VBScript consists of procedures, control structures, constants, variables, date/time functions, etc. Procedures are the main construct of a VBScript, which allows codes to be divided into small modules. Control structures in VBScript use iterative and conditional do-loop construct, if-then-else statements, case statements, etc. Variables in VBScript have a variant type by default.

VBScript works like JavaScript, when used for client-side web development. It is also used for server-side processing of web pages, for example, the Microsoft Active Server Pages (ASP). While there are uses for IE only environments (say, for example, an Intranet), all other major browsers support JavaScript. As such, JavaScript is the preferred scripting language on a public facing website.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…