Database Dump

Why Trust Techopedia

What Does Database Dump Mean?

A database dump is a major output of data that can help users to either back up or duplicate a database. This can be considered part of a the more general term data dump, which involves revealing a set of stored data from a given technology.

Advertisements

Techopedia Explains Database Dump

Professionals often point out that a database dump typically uses Structured Query Language (SQL) and may be formatted as a collection of SQL statements. The database dump usually reveals a detailed record of tables in the database.

Users can take advantage of provided utilities to perform a database dump. For example, in MySQL, the mySQLdump utility will produce this result and can send the data to a remote server if necessary. The use of this utility promotes the database manager’s ability to back up and restore a database very efficiently with a few simple commands. Users can also back up multiple databases.

In doing any sort of database dump, however, users will have to think about compatible data formats, because an inconsistent data type can lead to different kinds of problems with transplanting the contents of a dump.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…