Deep Linking

Why Trust Techopedia

What Does Deep Linking Mean?

Deep linking is the process of pointing a visitor to a specific page in a website through the use of that page’s link instead of that of the home page. When the user clicks on that link, he/she is taken directly to a page deeper into the website. This is useful for quickly and directly referencing a specific page or article among many, rather than just sending a user to the home page.

Advertisements

Techopedia Explains Deep Linking

Deep linking is essentially just embedding or posting the direct link to a specific page of a website instead of its home page. An example of a deep link is http://www.example.com/specific_page, where "example.com" is the home page.

The Hypertext Transfer Protocol (HTTP), the technology behind the Internet, does not really distinguish between any links, deep or otherwise; they are all functionally equal. This is intentional in design since the purpose of the Web is to allow authors and content providers to link to any published document to any site.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…