Meta Refresh

Why Trust Techopedia

What Does Meta Refresh Mean?

A meta refresh is a method used in HTML to redirect Web users to a new page from an old address. Using the HTML meta-element with the refresh command can accommodate this type of change, which can be extremely important for maintaining Web traffic for a given domain or project.

Advertisements

Techopedia Explains Meta Refresh

One type of control that HTML provides for a meta refresh is a time indicator, which determines how quickly a Web user is redirected. By entering a value into this time indicator, programmers can change how redirection occurs.

In general, a meta refresh is only one of many meta-commands that provide top-level identification for an HTML page. These include meta-description and meta-name structures that help to show authorship of a page and identify it with descriptive information that will aid in search engine optimization and other situations.

The World Wide Web Consortium has released certain conventions related to the meta-element. For example, there is the consistent standard that a meta-tag goes inside of a head element and that metadata is always passed using the name/value pairings.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…