Digital Watermark

Why Trust Techopedia

What Does Digital Watermark Mean?

A digital watermark is data embedded into digital intellectual property (IP) to identify its originator or owner. A digital watermark tracks online digital media use and warns against potentially unauthorized access and/or use. Digital watermarks complement digital rights management (DRM) technology.

Advertisements

A digital watermark is also known as a forensic watermark, watermarking, information hiding and data embedding.

Techopedia Explains Digital Watermark

Digital watermarks provide copyright protection to digital IP, which includes programming, images, sound recordings and video. Digital watermarks are undetectable to the naked eye but serve as signals when copyrighted materials are downloaded or reproduced.

The most robust digital watermarks randomly distribute bit data throughout protected copyrighted material. For optimal effect, digital watermarks must be untransformable and sustain alterations, including algorithm reductions or file reformatting.

Organizations are developing new digital watermark types in the form of noise. In IT terms, noise is random digital file data. In other words, this type of digital watermark assigns random data to existing electronic file data. Identification of such digital watermarks is difficult because the watermark looks like random electronic data.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…