Gamification

Why Trust Techopedia

What Does Gamification Mean?

Gamification refers to the use of game design principles to improve customer engagement in non-game businesses. The specific methods used range from the creation of reward schedules to creating levels of achievement via status and badges. Companies use gaming principles to increase interest in a product or service, or simply to deepen their customers’ relationship with the brand.

Advertisements

Techopedia Explains Gamification

Gamification has been around for a long time in the field of marketing. Many successful advertising campaigns use the treasure hunt (find the golden item) or gathering games (get all the pieces) to increase customer interest. With online businesses, however, gamification has grown to incorporate a higher level of game design, including giving message board and social media users a “trusted source” or “top contributor” badge, displaying points for activities, achievement-based discounts and so on. These tactics allow a business to add another level of incentive to customer engagement beyond simply delivering a product they wish to buy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…