Guerrilla Marketing

Why Trust Techopedia

What Does Guerrilla Marketing Mean?

Guerrilla marketing is a marketing and advertising technique that uses unconventional methods and techniques to promote a product, service and/or organization.

Advertisements

Guerrilla marketing relies on unique and unorthodox practices to gain prospective customers’ attention and interest. It is typically interactive in nature and tends to be less costly than typical marketing tactics.

Techopedia Explains Guerrilla Marketing

Guerrilla marketing is inspired by guerrilla warfare, in which one side in an armed conflict employs unusual tactics to gain a strategic edge over its rivals.

Guerrilla marketing depends on unexpected techniques to catch potential customers’ attention. The primary objective of this type of marketing is to gain the maximum exposure and revenue with the least amount of resources. For example, UNICEF promoted an awareness campaign about the issue of water quality in some developing countries by setting up a vending machine that sold dirty water in New York City. By providing thirsty pedestrians with bottles filled with water that appeared to be dirty and was labeled with water-borne diseases such as cholera, malaria and typhoid, UNICEF got its message across to people who may take the availability of clean water for granted. This simple stunt got people’s – and the media’s – attention.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…