Tablet

Why Trust Techopedia

What Does Tablet Mean?

A tablet is a wireless touch screen personal computer (PC) that is smaller than a notebook but larger than a smartphone. Modern tablets are built with wireless Internet or local area networks (LAN) and a variety of software applications, including business applications, Web browsers and games.

Advertisements

Techopedia Explains Tablet

In 2001, Microsoft introduced the first tablet prototype as the Windows XP Tablet PC Edition. The earliest tablets used pen computing technology and were not built to run standard PC operating systems (OS) or applications, due to limited memory.

Tablet styles include:

  • Convertible: Rotating touch screen, stylus/digital pen, keyboard screen software and handwriting recognition software
  • Slate: Integrated electronic touch screen, i.e., Apple’s iPad
  • Hybrid: Standard notebook with a removable screen that functions as a slate tablet
  • Rugged: Slate tablet with protective casing
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…