Internet Security

Why Trust Techopedia

What Does Internet Security Mean?

Internet security is a catch-all term for a very broad issue covering security for transactions made over the Internet. Generally, Internet security encompasses browser security, the security of data entered through a Web form, and overall authentication and protection of data sent via Internet Protocol.

Advertisements

Techopedia Explains Internet Security

Internet security relies on specific resources and standards for protecting data that gets sent through the Internet. This includes various kinds of encryption such as Pretty Good Privacy (PGP). Other aspects of a secure Web setup includes firewalls, which block unwanted traffic, and anti-malware, anti-spyware, and antivirus software that work from specific networks or devices to monitor Internet traffic for dangerous attachments.

Internet security is generally becoming a top priority for both businesses and governments. Good Internet security protects financial details and much more of what is handled by a business or agency’s servers and network hardware. Insufficient Internet security can threaten to collapse an e-commerce business or any other operation where data gets routed over the Web.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…