Mission Critical System

Why Trust Techopedia

What Does Mission Critical System Mean?

A mission critical system is a system that is essential to the survival of a business or organization. When a mission critical system fails or is interrupted, business operations are significantly impacted.

Advertisements

A mission-critical system is also known as mission essential equipment and mission critical application.

Techopedia Explains Mission Critical System

For example, when water treatment facility pumps are stalled, or a jet engine fails, all related operations cease. When such systems are interrupted, organizations face substantial repercussions and hampered productivity.

For most IT businesses and organizations, database systems and process control servers are mission critical systems. Data centers and database servers for Internet applications must be protected from scenarios resulting in the potential loss of all functions, such as power shortages or faulty hardware. Most system backups are set up in a redundant and seamless manner, so that when a system is down, backup takes over during recovery.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…