Moore’s Law

Why Trust Techopedia

What Does Moore’s Law Mean?

Moore’s law is a 1965 observation made by Intel co-founder Gordon E. Moore that the number of transistors placed in an integrated circuit (IC) or chip doubles approximately every two years. Because Moore’s observation has been frequently cited and used for research and development by multiple organizations, and it has been proven repeatedly, it is known as Moore’s law.

Advertisements

Techopedia Explains Moore’s Law

Moore’s law has been a driving force for technological innovation and social change in the late 20th and early 21st centuries.

Experts believe that Moore’s law is likely to collapse in the next 10 years, due to eventual material limitations. This means that as transistor sizes reach atomic levels from shrinkage, transistors can only be so small. According to physicists, heat and leakage are the two primary issues that will slow and eventually render Moore’s Law obsolete.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…