Supply Chain Management

Why Trust Techopedia

What Does Supply Chain Management Mean?

Supply chain management (SCM) is the management and oversight of a product from its origin until it is consumed.

Advertisements

SCM involves the flow of materials, finances and information. This includes product design, planning, execution, monitoring and control. The goal of this process is to reduce inventory, increase transaction speed and improve work flow with profit in mind.

Software application tools and modules enhance and ensure SCM efficiency.

Techopedia Explains Supply Chain Management

Outsourcing has magnified SCM complexity because the supply chain now includes more organizational roles.

Managing this complexity requires strict adherence to the following activities:

  • Strategic: Ensures efficient product movement and communication.
  • Tactical: Determines transportation, production, scheduling and research processes.
  • Operational: Determines the rate of production material, supply consumption and flow of finished goods.

Supply chain management often involves the use of supply chain software applications, which has virtually revolutionized the old system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…