Tier 1 Internet Service Provider

Why Trust Techopedia

What Does Tier 1 Internet Service Provider Mean?

A tier 1 Internet service provider (Tier 1 ISP) is a type of ISP that directly connects with and has access to the global Internet backbone in a specific region under the settlement-free peering agreement, where the flow of information between one or more networks is exchanged voluntarily.

Advertisements

Techopedia Explains Tier 1 Internet Service Provider

Considered the highest ISP class, a tier 1 ISP has its own IP network in a particular region connected with the primary Internet backbone and/or other tier 1 ISP of same or different regions. It maintains the entire routing table for the Internet in its region.

Typically, a tier 1 ISP sells bandwidth to tier 2 and tier 3 ISPs, which, in turn, provide Internet connectivity to businesses and individual customers. Moreover, a tier 1 ISP binds an agreement with another tier 1 ISP for the free exchange of traffic and information. Thus, an ISP cannot be classified as tier 1 if it is required to pay a transit or peering fee to connect to a tier 1 ISP in the same global region.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…