Control Objectives For Information And Related Technology

Why Trust Techopedia

What Does Control Objectives For Information And Related Technology Mean?

Control objectives for information and related technologies (COBIT) are an IT business framework designed specifically for IT management and governance.

Advertisements

COBIT is a set of control objectives that helps IT management and governance professionals manage IT operations regardless of the organization’s size. It was released in 1996 and is researched, developed, maintained and published by the Information System Audit and Control Association (ISACA).

Techopedia Explains Control Objectives For Information And Related Technology

COBIT is primarily a business framework for managing enterprise IT. It is a globally recognized open standard that works on business IT processes and in keeping IT and business goals aligned. It is a comprehensive suite of tools, procedures, guidelines and principles in IT governance and management. COBIT helps organizations in benefiting from their information systems and IT assets, while having enterprise-wide control over enterprise IT.

COBIT also incorporates guidelines and practices from other related frameworks including ValIT, RiskIT and ITIL.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…