Digital Identity

Why Trust Techopedia

What Does Digital Identity Mean?

A digital identity is an online or networked identity adopted or claimed in cyberspace by an individual, organization or electronic device. These users may also project more than one digital identity through multiple communities. In terms of digital identity management, key areas of concern are security and privacy.

Advertisements

Techopedia Explains Digital Identity

Like its human counterpart, a digital identity is comprised of characteristics, or data attributes, such as the following:

  • Username and password
  • Online search activities, like electronic transactions
  • Date of birth
  • Social security number
  • Medical history
  • Purchasing history or behavior

A digital identity is linked to one or more digital identifiers, like an email address, URL or domain name. Because identity theft is rampant on the Web, digital identity authentication and validation measures are critical to ensuring Web and network infrastructure security in the public and private sectors. Another good way to keep your digital identity secure is to use a reliable VPN service.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…