Web Access Management

Why Trust Techopedia

What Does Web Access Management Mean?

Web access management (WAM) is a process for identity authentication for Web access. It is a form of access and identity management which controls access to Web resources like Web servers and secure servers by providing authentication management through policy-based authorizations as well as audit and report services. It is often used in Web-based applications to regulate external user access through the use of username and password key pairs.

Advertisements

Techopedia Explains Web Access Management

Web access management normally determines a user’s identity by asking for a username and a password, a combination unique to each user. Other access methods may utilize access tokens as a one-time password generation facility or digital certificates.

A user or a process may request access to a Web resource, and once identity has been confirmed, policy-based authorization is applied to the identified user. The system looks up the user authorization level and compares it to the policy of the requested resource and then grants or denies access depending on the authorization of the user and the policy of the resource. Policies are simply rules on who is able to access a certain resource; for example, only administrators, certain users, or the general user base.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…