Binary Operator

Why Trust Techopedia

What Does Binary Operator Mean?

A binary operator is an operator that operates on two operands and manipulates them to return a result. Operators are represented by special characters or by keywords and provide an easy way to compare numerical values or character strings.

Advertisements

Binary operators are presented in the form:

Operand1 Operator Operand2

Techopedia Explains Binary Operator

Some common binary operators in computing include:

 • Equal (==)
 • Not equal (!=)
 • Less than (<)
 • Greater than (>)
 • Greater than or equal to (>=)
 • Less than or equal to (<=)
 • Logical AND (&&)
 • Logical OR (||)
 • Plus (+)
 • Minus (-)
 • Multiplication (*)
 • Divide (/)

Equal (==) and not-equal (!=) are called equality operators. They produce a result of true (or 1) or false (or 0). This type of operator returns "true" if both operands have the same value, or "false" if they don’t have the same value.

For example, the following conditional operation will be performed if the operands are equal:

if(operand1 == operand2)
{
//do the operation
}

Greater than (>), less than (<), greater than or equal to (>=) and less than or equal to (<=) are relation operators, which compare two operands and produce a result of either true or false. When two operands are compared, the result depends on the relative location of the two operands.

Logical AND (&&) and logical OR (||) are called logical operators. They compare operands and return a result of either true (1) or false (0). In logical AND, if both operands are true then the result is true. If either one of the operands is false, the result will be false. In logical OR, if both operands are true or either one of the operands is true then the result is true. If both operands are false then the result will be false.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…