Byte

Why Trust Techopedia

What Does Byte Mean?

A byte is a storage unit capable of representing a single character, such as a letter, number or symbol. Technically speaking, a byte is a sequence of binary bits in a serialized data stream in data transmission systems. In most computers, one byte is equated to eight smaller units called bits, although the size of a byte has always been dependent on hardware.

Advertisements

As specified in IEC80000-13 and IEEE 1541, the symbol for byte is an upper-case “B”.

Techopedia Explains Byte

A byte is capable of holding a string that is needed in larger application processing. For large amounts of memory, prefixes are added to bytes. For example:

  • Kilobyte = 1024 bytes
  • Megabyte = 1048576 bytes
  • Gigabyte = 1073741824 bytes.

Most computer applications compare size and transfer rates in larger multiples of bytes like kilobytes and megabytes.

Some programming languages also make use of bytes as a data type. For example, C and C++ makes use of bytes as a data type and define bytes as the addressable unit for data storage capable of holding a single character.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…