Core Class

Why Trust Techopedia

What Does Core Class Mean?

A core class is a class that is written to store key code that a programmer uses many times within a program. Core classes can include many different pieces of code and typically help make an overall code structure more efficient by reusing code.

Advertisements

Techopedia Explains Core Class

Core classes are often written as abstract classes, which allow for the definition and enforcement of various key protocols within the code. They can include display settings and other parameters, as well as parts of methods or functions, or other bits of code that interact to provide the intended results in multiple scenarios within the program. Programmers often include settings that help the core class to handle the system settings of a device, or manage functions based on conditions, such as whether a program is running.

In their written form, core classes resemble other parts of code. Creating strategic comments is especially important in core classes, so that others can assess the function and intent for these integral code modules. It is also important to define variables well for input and output, where core classes often pass variables to other parts of the program.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…