Else Statement

Why Trust Techopedia

What Does Else Statement Mean?

In programming languages, an else statement is an alternative statement that is executed if the result of a previous test condition evaluates to false.

Advertisements

Techopedia Explains Else Statement

The syntax of the else statement is very similar between different high-level programming languages like PHP, Java, C/C++/C#, Object Pascal, etc. Even early programming languages such as Basic and Fortran have the ability to process an else statement as part of a general syntactical approach to linear programming.

The else statement is an optional statement that is normally used in an "if-else" or "if-else if-else" construction. The way the else statement works is that, if the condition associated with either the "if" or the "else if" control structure is false, program control automatically goes to the else statement, if present.

For example,

 If X is true Then
Do Something
Else
Do Another Thing
End If

Or

 If X = 1 Then
Do Statement 1
Else If X = 2 Then
Do Statement 2
Else
Do Another Thing
End If

Note that, unlike the "if" and "else if" control structure, there is no test condition associated with the else statement.

In Object Pascal, the else statement may also be used in a "case" statement and it serves the same purpose as the "default statement" in the C family of languages such as C/C++, C# and Java.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…