Implementation

Why Trust Techopedia

What Does Implementation Mean?

Implementation is often used in the tech world to describe the interactions of elements in programming languages. In Java, where the word is frequently used, to implement is to recognize and use an element of code or a programming resource that is written into the program.

Advertisements

Techopedia Explains Implementation

In Java, an interface or the abstract type used to denote an interface must be implemented by classes. The interfaces that a certain class implements determine whether various aspects of these classes are "known" by another class, or what kinds of knowledge one class has about another.

One aspect of implementing an interface that can cause confusion is the requirement that to implement an interface, a class must implement all of the methods of that interface. This can lead to error messages due to insufficient implementation of methods. In general, the syntactical requirements of implementation and other Java tasks can be a burden for developers, and mastering this is part of becoming an in-depth Java user.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…